एमआरपी एक मेशिन-पठनीय राहदानी हो। यस प्रकारको पासपोर्टमा व्यक्तिको पहिचान विवरण विशेष ढाँचामा ईन्कोड हुन्छ जुन मेशिन मार्फत पढ्न सकिन्छ।

राहदानी कहाँ बनाउने र कति लागत लाग्छ ??

तपाईले आफ्नो जन्मस्थानबाट वा राहदानी विभाग, लानचौर, काठमाडौंबाट राहदानी बनाउन सक्नुहुन्छ। राहदानी बनाउनको लागि मूल्य बनाउन दिइएको दिन अनुसार फरक पर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो जन्मस्थानबाट राहदानी बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईले रु. ५,००० तिर्नु पर्छ र तपाईले ५ देखि ६ हप्ता भित्र राहदानी पाउनुहुनेछ। तर यदि तपाईलाई तत्काल राहदानीको आवश्यकता छ भने तपाई परराष्ट्र मन्त्रालय जानु पर्दछ र क्रमशः रु. १५,००० वा रु. १२,००० वा रु. १०,००० शुल्क तिरेर सोहि दिन वा अर्को दिन वा ३ दिन पछि राहदानी पाउन सक्नुहुन्छ।

राहदानी बनाउन दिने प्रक्रिया

- पहिले तपाईले आवेदन फारम डाउनलोड गरि नागरिकता अनुसार तपाईको सबै विवरणहरू सही तरीकाले भर्नुहोस् र यसलाई A4 आकार कागजमा प्रिन्ट गर्नुहोस्।

- त्यसपछि नागरिकता र यसको एउटा फोटोकपी र आवेदन फारमको साथ पेश गर्ने ठाउँको भ्रमण गर्नुहोस्।

- यदि तपाई आफ्नै जन्मस्थानबाट बनाउन चाहानुहुन्छ भने सीडीओ अफिसमा जानुहोस् र राहदानीको लागि आवेदन दिनुहोस् र यसलाई संकलन गर्न ५ देखि ६ हप्ता भित्र भ्रमण गर्नुहोस्।

- तर यदि तपाई राहदानी विभाग काठमाडौंमा योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईको जन्मस्थान काठमाडौं भन्दा बाहिर भएको अवस्थामा तपाईले सम्बन्धित ठाउँको सीडीओ अफिसबाट सिफारिस पत्र ल्याउनु पर्दछ।धेरै संख्यामा मान्छेहरु हुने हुद समयमा नै मोफा जानुहोला. त्यहाँ पुगेर कागजातहरू प्रमाणित गर्नुहोस्, राहदानीको लागि भुक्तान गर्नुहोस्, फोटो लिनुहुनेछ र हस्ताक्षर गर्नुहोस र अनुरोध गरिएको अनुसारको दिनमा संकलन गर्नुहोस्।

 

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.